Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Trojan horse
Η Ελλάδα λέει οδηγείται σε «επιλεκτική χρεοκοπία». Καθώς αναρωτιόμουν από ποιους επιλέχθηκε και πότε μας ρώτησαν τι πιστεύουμε εμείς, ο λαός, μου ήρθε στο μυαλό η Τροία. Όχι ακριβώς δηλαδή, αλλά τα λεγόμενα Trojan horses.
Εμπνευσμένα απ´ την εξίσου εμπνευσμένη κίνηση του Οδυσσέα να μασκαρεψει τους έλληνες σε ξύλινο άλογο και να το δωρίσει στους τρώες, τα Trojan horses είναι προγράμματα που μοιάζουν φιλικά μα στην ουσία σκοπό έχουν να κλέψουν πληροφορίες και να δικτυωθούν στο λογισμικό του υπολογιστή. Συγκεκριμένα -και σύμφωνα με το απόσπασμα του ορισμού απο την wikipedia-

A Trojan horse, or Trojan, is a destructive program that masquerades as an application. The software initially appears to perform a desirable function for the user prior to installation and/or execution, but (perhaps in addition to the expected function) steals information or harms the system.

Σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση:

Το Trojan horse, είναι ένα καταστροφικό πρόγραμμα που μεταμφιέζεται σε μια εφαρμογή. Το λογισμικό αρχικά μοιάζει να εξυπηρετεί την επιθυμητή λειτουργία, πριν απο την εκτέλεση/λειτουργία, αλλά (ενίοτε ταυτόχρονα με αυτήν) κλέβει πληροφορίες και βλάπτει το σύστημα.

Τώρα, bare with me, αν υποθέσουμε ότι: το Τρωϊκό άλογο είναι το πακέτο διάσωσης. Τότε η εφαρμογή είναι το μεσοπρόθεσμο, το λογισμικό είναι η επιλεκτική χρεοκοπία, η επιθυμητή λειτουργία είναι η οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος, οι πληροφορίες είναι οι κρατικοί πόροι και το σύστημα είναι, το ελληνικό κράτος/λαό, τότε ο παραπάνω ορισμός παραφραζεται ως εξής:

Το πακέτο διάσωσης, είναι ένα καταστροφικό πρόγραμμα που μεταμφιέζεται ως, το μεσοπρόθεσμο. Η επιλεκτική χρεοκοπία αρχικά μοιάζει να εξυπηρετεί την οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος πριν την εκτέλεση/λειτουργία, αλλα (ενίοτε ταυτόχρονα με αυτήν) κλέβει κρατικούς πόρους και βλάπτει το ελληνικό κράτος/λαό.

Sounds about right to me. Το μόνο που μένει είναι να μάθουμε ποιος έχει το ρόλο του Οδυσσέα και ποιος θα πατήσει το abort connection. Τα αφήνω στη κρίση σας.
-iκύριος Καρπούζης.